Υπολογισμός Δείκτη Σωματικής Μάζας

Υπολογιστής Δείκτη Σωματικής Μάζας (BMI)

 Metric formula: BMI= Βάρος σε κιλά / (Ύψος σε μέτρα)

 

Ύψος: 

    cm    in

 

Βάρος: 

    kg     lb

 

BMI

  

 

Ποιος είναι ο Δείκτης Σωματικής Μάζας σας;

Ελλιποβαρής (ΒΜΙ < 18,5 kg/m²)

Σύμφωνα με τον ΒΜΙ βρίσκεστε στην κατηγορία Ελλιποβαρής (BMI < 18,5 kg/m²). Αυτό σημαίνει ότι είστε πολύ αδύνατος/η. Προβλήματα που σχετίζονται με ένα χαμηλό βάρος συμπεριλαμβάνουν οστεοπόρωση, αναιμία, αμηνόρροια, ανεπάρκειες βιταμινών, έλλειψη ενέργειας, διαταραχές θερμοκρασίας και ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα. Ο στόχος σας πρέπει να είναι η επίτευξη ενός φυσιολογικού-υγιούς βάρους και όχι ενός πάρα πολύ χαμηλού βάρους που θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας.

Φυσιολογικός (18,5 kg/m² ≤ ΒΜΙ <24,9 kg/m²)

Ο ΒΜΙ σας είναι φυσιολογικός (18,5 kg/m² ≤ ΒΜΙ <24,9 kg/m²). Ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο ΒΜΙ δεν λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα του σωματικού σας λίπους. Η ύπαρξη υπερβάλλοντος λίπους, κυρίως γύρω από τη μέση (ενδοκοιλιακό λίπος) (περιφέρεια μέσης: περισσότερα από 102 εκατοστά για τους άνδρες και περισσότερα από 88 εκατοστά για τις γυναίκες), υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Υπερβάλλον Βάρος (24,9 kg/m² ≤ ΒΜΙ <29,9 kg/m²)

Ο ΒΜΙ σας είναι υψηλός. Βρίσκεστε στην κατηγορία υπερβάλλοντος βάρους (24,9 kg/m² ≤ ΒΜΙ <29,9 kg/m²). Το υπερβάλλον βάρος που έχετε υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων. Να σημειωθεί ότι ο ΒΜΙ δεν λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα του σωματικού σας λίπους. Η υψηλή περιεκτικότητα του σώματός σας σε λίπος, κυρίως γύρω από τη μέση (ενδοκοιλιακό λίπος) (περιφέρεια  μέσης: περισσότερα από 102 εκατοστά για τους άνδρες και περισσότερα από 88 εκατοστά για τις γυναίκες), υποδηλώνει ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση των παραπάνω νοσημάτων. Πρωτεύον στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους (18,5 kg/m² ≤ ΒΜΙ < 24,9 kg/m²) με την προϋπόθεση ότι τα επίπεδα σωματικού λίπους και η περιφέρεια μέσης είναι στα φυσιολογικά επίπεδα.

Παχύσαρκος (1ου βαθμού) (29,9 kg/m² ≤ ΒΜΙ <35 kg/m²)

Ο ΒΜΙ σας είναι αρκετά υψηλός. Βρίσκεστε στην κατηγορία πρώτου βαθμού παχυσαρκίας (29,9 kg/m² ≤ ΒΜΙ <35 kg/m²). Το υπερβάλλον βάρος που έχετε υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2,υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων. Η ύπαρξη υπερβάλλοντος βάρους και κατ’ επέκταση λίπους, κυρίως γύρω από τη μέση, υποδηλώνει ακόμα πιο αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση των παραπάνω νοσημάτων. Λόγω του πρώτου βαθμού παχυσαρκίας στον οποίο βρίσκεστε είναι καλό να ελέγξετε την πιθανότητα εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου καθώς είναι πολύ συχνό σε άτομα με 29,9 kg/m² ≤ ΒΜΙ < 35 kg/m². Εάν υπερβαίνετε τα όρια σε τρία από τα πέντε παρακάτω περιγραφόμενα στοιχεία σημαίνει ότι πάσχετε από μεταβολικό σύνδρομο πράγμα το οποίο σημαίνει ότι διατρέχετε άμεσα μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

 1. Υψηλή περίφέρεια μέσης (κοιλιακή παχυσαρκία): περισσότερα από 102 εκατοστά για τους άνδρες και περισσότερα από 88 εκατοστά για τις γυναίκες
 2. Αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα (περισσότερα από 150 mg/dl)
 3. Χαμηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης (καλής χοληστερόλης) στο αίμα (λιγότερα από 40 kg/m² mg/dl για άνδρες και λιγότερα από 50 mg/dl για γυναίκες)
 4. Ελαφρώς αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα (περισσότερα από 110 mg/dl)
 5. Υψηλή αρτηριακή πίεση (περισσότερα από 130 και 85 mmHg)

Ο στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη ενός φυσιολογικού-υγιούς βάρους, αρχικά η επίτευξη βάρους που αντιστοιχεί σε Υπέρβαρο (24,9 kg/m² ≤ ΒΜΙ < 29,9 kg/m²) ενώ στη συνέχεια η επίτευξη βάρους που αντιστοιχεί σε Υπερβάλλον Βάρος (18,5 kg/m² ≤ ΒΜΙ <24,9 kg/m²) με την προϋπόθεση ότι τα επίπεδα σωματικού λίπους και η περιφέρεια μέσης είναι στα φυσιολογικά επίπεδα.

Παχύσαρκος (2ου βαθμού) (35 kg/m² ≤ BMI <40 kg/m²)

Ο ΒΜΙ σας είναι πολύ υψηλός. Βρίσκεστε στην κατηγορία δεύτερου βαθμού παχυσαρκίας (35 kg/m² ≤ BMI <40 kg/m²).  Το επιπλέον βάρος που έχετε υποδηλώνει πολύ υψηλό κίνδυνο για πιθανή παρουσία σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων. Λόγω του δευτέρου βαθμού παχυσαρκίας στον οποίο βρίσκεστε είναι καλό να ελέγξετε την πιθανότητα εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου καθώς είναι πολύ συχνό σε άτομα με ΒΜΙ>30. Εάν υπερβαίνετε τα όρια σε τρία από τα πέντε παρακάτω περιγραφόμενα στοιχεία σημαίνει ότι πάσχετε από μεταβολικό σύνδρομο πράγμα το οποίο σημαίνει ότι διατρέχετε άμεσα μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

 1. Υψηλή περιφέρεια μέσης (κοιλιακή παχυσαρκία): περισσότερα από 102 εκατοστά για τους άνδρες και περισσότερα από 88 εκατοστά για τις γυναίκες
 2. Αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα (περισσότερα από 150 mg/dl)
 3. Χαμηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης (καλής χοληστερόλης) στο αίμα (λιγότερα από 40 kg/m² mg/dl για άνδρες και λιγότερα από 50 mg/dl για γυναίκες)
 4. Ελαφρώς αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα (περισσότερα από 110 mg/dl)
 5. Υψηλή αρτηριακή πίεση (περισσότερα από 130 και 85 mmHg)

Ο στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη ενός φυσιολογικού-υγιούς βάρους, αρχικά η επίτευξη βάρους που αντιστοιχεί σε Υπερβάλλον Βάρος (24,9 kg/m² ≤ ΒΜΙ < 29,9 kg/m²) ενώ στη συνέχεια η επίτευξη βάρους που αντιστοιχεί σε Φυσιολογικό (18,5 kg/m² ≤ ΒΜΙ < 24,9 kg/m²) με την προϋπόθεση ότι τα επίπεδα σωματικού λίπους και η περιφέρεια μέσης είναι στα φυσιολογικά επίπεδα.

Παχύσαρκος (3ου βαθμού) (ΒΜΙ ≥ 40 kg/m²)

Ο ΒΜΙ σας είναι πάρα πολύ υψηλός. Βρίσκεστε στην κατηγορία τρίτου βαθμού παχυσαρκίας, δηλαδή στη Νοσογόνο παχυσαρκία (ΒΜΙ ≥ 40 kg/m²). Το επιπλέον βάρος που έχετε υποδηλώνει πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων. Λόγω του τρίτου βαθμού παχυσαρκίας στον οποίο βρίσκεστε είναι καλό να ελέγξετε την πιθανότητα εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου καθώς είναι πολύ συχνό σε άτομα με ΒΜΙ>30. Εάν υπερβαίνετε τα όρια σε τρία από τα πέντε παρακάτω περιγραφόμενα στοιχεία σημαίνει ότι πάσχετε από μεταβολικό σύνδρομο πράγμα το οποίο σημαίνει ότι διατρέχετε άμεσα μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

 1. Υψηλή περιφέρεια μέσης (κοιλιακή παχυσαρκία): περισσότερα από 102 εκατοστά για τους άνδρες και περισσότερα από 88 εκατοστά για τις γυναίκες
 2. Αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα (περισσότερα από 150 mg/dl)
 3. Χαμηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης (καλής χοληστερόλης) στο αίμα (λιγότερα από 40 kg/m² mg/dl για άνδρες και λιγότερα από 50 mg/dl για γυναίκες)
 4. Ελαφρώς αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα (περισσότερα από 110 mg/dl)
 5. Υψηλή αρτηριακή πίεση (περισσότερα από 130 και 85 mmHg)

Ο στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη ενός φυσιολογικού-υγιούς βάρους, αρχικά η επίτευξη βάρους που αντιστοιχεί σε Υπερβάλλον Βάρος(24,9 kg/m² ≤ ΒΜΙ < 29,9 kg/m²) ενώ στη συνέχεια η επίτευξη βάρους που αντιστοιχεί σε Φυσιολογικό (18,5 kg/m² ≤ ΒΜΙ <24,9 kg/m²) με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό σωματικού λίπους και η περιφέρεια μέσης είναι στα φυσιολογικά επίπεδα.