Υπολογισμός Hellenic Heart Score

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η πρώτη αιτία θνησιμότητας και νοσηρότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και τον περισσότερο δυτικό κόσμο. Από τους παράγοντες κινδύνου, μόνο τρεις δεν μπορούν να αλλάξουν, η ηλικία, η κληρονομικότητα και το αντρικό φύλο ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να τροποποιηθούν. Η διατροφή έχει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της νόσου, με ποσοστό που αγγίζει έως και το 30% σε κάποιες έρευνες. Συνεπώς είναι απαραίτητο να υπολογίσουμε τον κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίου, για να σχεδιάσουμε με τους ειδικούς τον τρόπο μείωσης αυτού του κινδύνου. Το HellenicSCORE ΙΙ είναι ένα εργαλείο μέτρησης 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου που προτάθηκε από την Ευρωπαική Καρδιολογική Εταιρεία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το ESC SCORE και σταθμίστηκε για τα ελληνικά δεδομένα για πρώτη φορά το 2007, ενώ το 2020 ακολούθησε η εκ νέου εγκυροποίηση του με νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα. Πηγές : Panagiotakos DB, Fitzgerald AP, Pitsavos C, Pipilis A, Graham I, Stefanadis C. Statistical modeling of 10-year fatal cardiovascular disease risk in Greece: the HellenicSCORE (a calibration of the ESC SCORE project). Hellenic J Cardiol. 2007;48:55-63. Panagiotakos DB, Magriplis E, Zampelas A; Contributors; Advisory Committee. The recalibrated HellenicSCORE based on newly derived risk factors from the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS); the HellenicSCORE II. Hellenic J Cardiol. 2020 Apr 18:S1109-9666(20)30073-7.

Φύλο

Ηλικία

Καπνιστής

Αρτηριακή Πίεση

Χοληστερόλη

Υπολογισμός

Πιθανότητα θανάτου από καρδιαγγειακό νόσημα σε βάθος δεκαετίας