Καλώς Ήρθατε στην Πανελλήνια Εταιρεία Διατροφής

Η Πανελλήνια Εταιρεία Διατροφής ιδρύθηκε από διατροφολόγους, διαιτολόγους, αλλά και ιατρούς και γενικότερα από επιστήμονες υγείας , επιστήμονες τροφίμων και επαγγελματίες στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων που ασχολούνται με το αντικείμενο της Επιστήμης της Διατροφής. Βασικοί σκοποί της εταιρείας περιλαμβάνουν:

  1. Την παραγωγή και την προώθηση της γνώσης στον χώρο της διατροφής του ανθρώπου μέσω της βασικής και της κλινικής έρευνας
  2. Την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των ερευνητών
  3. Την οργάνωση ομάδων εργασίας
  4. Τις γνωμοδοτήσεις σε θέματα διατροφής του ανθρώπου που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία

Τα Μέλη χωρίζονται σε κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν

  1. Τακτικά μέλη
  2. Πάρεδρα Μέλη
  3. Νέους Επιστήμονες
  4. Φοιτητές
  5. Επίτιμα Μέλη

Η Εταιρεία προσπαθεί να αυξήσει τον αριθμό των μελών της και ένας από τους στόχους το 2020 είναι η προώθηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Διατροφολόγου.