Σκορ Μεσογειακής Διατροφής

Ενας διατροφικός δείκτης που μετρά το βαθμό υιοθέτησης της παραδοσιακής Μεσογειακής διατροφής. Όσο πιο μεγάλες τιμές λαμβάνει, τόσο υψηλότερη η προσκόληση στη μεσογειακή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή είναι μια διατροφική συνήθεια, αρχικά εμπνευσμένη από τις διατροφικές επιλογές των ανθρώπων από την Ελλάδα, τη νότια Ιταλία, και την Ισπανία στις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Οι έρευνες μέχρι τώρα έχουν δείξει σημαντικά καρδιοπροστατευτικά οφέλη σε όποιον την ακολουθεί, καθώς επίσης και μείωση της θνησιμότητας από διάφορες αιτίες. Πηγή : Panagiotakos DB, Pitsavos C, Stefanadis C. Dietary patterns: a Mediterranean diet score and its relation to clinical and biological markers of cardiovascular disease risk. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2006;16(8):559-68.1 Πόσο συχνά καταναλώσατε ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ?

Μενού